Wybrane z galerii


Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile
OGŁOSZENIE Drukuj

DRODZY RODZICE

DO 30 CZERWCA 2017 ROKU TRWA PODPISYWANIE UMÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Prosimy o niezwłoczne dotarcie do Przedszkola celem dokonania formalności.

 
DZIEŃ OTWARTY Drukuj


DRODZY RODZICE


20 CZERWCA 2017 ROKU

DZIEŃ OTWARTY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU IM. KRASNALA HAŁABAŁY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY W GODZINACH 16.00 - 17.30

 
DZIEŃ OTWARTY Drukuj

 

DRODZY RODZICE


14 MARCA 2017 ROKU

DZIEŃ OTWARTY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU IM. KRASNALA HAŁABAŁY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY W GODZINACH 16.00 - 17.30

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY NA NASZEGO BLOGA:

naszeprzedszkole17.blogspot.com

 
NABÓR Drukuj

UWAGA!!!


DRODZY RODZICE NABÓR DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE

07 - 21.03.2016 r.

 
REKRUTACJA Drukuj

DRODZY RODZICE Uśmiech


20.02 - 27.02.2017 R.

SKŁADAMY DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W PILE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

( DEKLARACJE OTRZYMAJĄ PAŃSTWO W PRZEDSZKOLU U NAUCZYCIELEK GRUPY)


 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

 

Zakres zadań

 

 

Terminy

Przyjmowanie deklaracji rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola    o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego  w kolejnym roku szkolnym

 

20.02 – 27.02.2017 r.

 

Ustalenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu

 

 

28.02 – 01.03.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych miejscach

W przedszkolach oraz obowiązujących kryteriach naboru

 

02 – 03.03.2017 r.

 

Składanie wniosków wraz z załącznikami (dokumentami)

 

 

07 – 21.03.2017 r.

 

Weryfikacja wniosków

 

 

22 – 28.03.2017 r.

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

12.04.2017 r.

do godziny 14:00

Potwierdzenie przez rodziców woli realizacji wychowania przedszkolnego

12.04. – 14.04.2017 r

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych do danego przedszkola

18.04.2017 r.

do godziny 14:00

 

Możliwość składania wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

do 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych        i nieprzyjętych

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

 

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia dziecka

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia dziecka

do 7 dni od daty złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Skargi do sądu administracyjnego

 

 

 

Postępowanie uzupełniające

 

 

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych miejscach

 

 

24.04.2017 r.

 

Składanie wniosków wraz z załącznikami

 

 

25 – 27.04.2017 r.

 

Weryfikacja wniosków

 

 

28.04. – 05.05.2017 r.

 

Ustalenie wyników postępowania uzupełniającego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych               i kandydatów niezakwalifikowanych

 

16.05.2017 r.

do godziny 14:00

 

 

Potwierdzenie przez rodziców woli realizacji wychowania przedszkolnego

 

 

16 – 17.05.2017 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego

 

18.05.2017 r.

do godziny 14:00

 
KONKURS Drukuj

REGULAMIN KONKURSU

NA NAZWĘ POMIESZCZENIA DO RELAKSACJI

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W PILE

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17 im. Krasnala Hałabały, ul. Śniadeckich 3 A, 64-920 Piła. Koordynatorzy: Daria Lazarewicz, Milena Skwarek.
 2. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.
 3. Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

§ 2

Cel Konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie propozycji nazwy dla pomieszczenia do relaksacji w Publicznym Przedszkolu Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile.
 2. Dodatkowo, chętni Uczestnicy konkursu, mogą podać pomysł na wykonanie tej nazwy.

§ 3

Założenia ogólne

 1. Praca konkursowa powinna zawierać propozycję nazwy pomieszczenia do relaksacji w Publicznym Przedszkolu Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile.
 2. Do pracy konkursowej, dodatkowo chętni Uczestnicy mogą dodać pomysł na wykonanie tej nazwy.
 3. Nazwa powinna odnosić się do świata dziecięcej wyobraźni i wrażliwości oraz nawiązywać do przeznaczenia pomieszczenia.
 4. Nazwa powinna wywoływać pozytywne skojarzenia.
 5. Propozycja nazwy musi być uzasadniona w Karcie Zgłoszenia.
 6. Każdy Uczestnik składa jedną propozycję nazwy, a chętni Uczestnicy jedną propozycję wykonania nazwy.

§ 4

Zasady udziału w Konkursie

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

2. Do propozycji nazwy należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu, zawierającą  propozycję nazwy i jej uzasadnienie, dane autora oraz oświadczenie o przekazaniu praw autorskich na rzecz Organizatora.

3. Wypełnione Karty Zgłoszenia, zawierające propozycję nazwy wraz z podpisanym imieniem i nazwiskiem autora oraz dla chętnych pomysłem na wykonanie nazwy, należy wrzucić do urny, znajdującej się  w  holu  Publicznego Przedszkola Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile.

§ 5

Uczestnicy

1. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkola oraz ich rodziców / prawnych opiekunów.

2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały go,
 • dostarczyły propozycję nazwy pomieszczenia do relaksacji wraz z Kartą Zgłoszenia w wymaganym terminie.

§ 6

Terminarz

1. Konkurs rozpoczyna się od dnia 13.02.2017 r.

2. Prace konkursowe należy dostarczyć do przedszkola do dnia 28.02.2017 r.

3. Wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w holu głównym Publicznego Przedszkola Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile oraz na stronie internetowej przedszkola.

§ 7

Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 02.03.2017 r. podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, powołanej przez Organizatora.

2. Propozycje oceni wg ustalonej punktacji Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora, w składzie:

 • Dyrektor przedszkola,
 • Przedstawiciel Rady Rodziców,
 • 1 nauczyciel przedszkola.

3. Komisja podejmuje decyzję o wyłonieniu zwycięzcy większością głosów.  Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmodyfikowania zgłoszonej propozycji,  połączenia dwóch lub więcej propozycji lub nie wybrania żadnej ze zgłoszonych propozycji.

§ 8

Prawa autorskie

 1. Uznaje się, że zgłoszenie nazwy dla pomieszczenia do relaksacji jest jednoznaczne ze złożeniem  oświadczenia Uczestnika, że jest autorem zgłaszanej nazwy oraz że posiada do niej wszelkie prawa autorskie i nie istnieją żadne przeciwwskazania prawne lub faktyczne do posługiwania się tą nazwą. Uczestnik nie będzie wnosić żadnych roszczeń w związku z wykorzystaniem przesłanej propozycji.
 2. W przypadku powyższego zobowiązuje się on zwolnić Organizatora konkursu i podmioty działające w jego imieniu z jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej.  W przypadku, gdyby oświadczenie Uczestnika okazało się niezgodne z prawdą, zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich oraz naprawić wszelkie  spowodowane tym szkody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zgłoszonych propozycji.
 4. Zgłoszenie propozycji do niniejszego konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej wykorzystanie, modyfikowanie, kompilowanie z innymi propozycjami bez konieczności podawania danych autora.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich.
 4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, podadzą nieprawdziwe informacje lub nie wyrażą zgody na oświadczenia zamieszczone w Karcie Zgłoszenia, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 13
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.Dowiedz się jak je wyłączyć.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

Art. 173. znowelizowanego Prawa Telekomunikacyjnego